Monthly Archives: December 2018

Homo mensura

Vad är gott och ont, hur menar vi med att något är snabbt, intelligent eller onödigt? Troligen var det dessa och andra existentiella frågor som den gamle greken Protagoras försökte besvara med sin tes “homo mensura”, människan är alltings mått. Vi utgår helt enkelt från oss själva när vi skapar vår kunskap om omvärlden, allt utgår från vår egen erfarenhet om hur det är att vara människa. Det faktum att hela vår värld, allting vi upplevt, upplever och kommer att uppleva återskapas i vårt medvetande. Varje persons upplevelse är unik, vilket ger en unik verklighet till var och en av oss.

Continue reading